Akademia Managera Gastronomii | Szkolenie Otwarte

 

 

SZKOLENIE OTWARTE


Akademia managera gastronomii
– zarządzanie gastronomią

Katowice 20-22,03.2019r.

Trener: Pawel Kaczmarek Paweł Iskrzycki Robert Węglarz

PROGRAM SZKOLENIA
- Kierowanie i zarządzanie restauracją w aspekcie prawa pracy, prawa handlowego oraz przepisów sanitarno – epidemiologicznych;
- Manager lubiany przez zarząd i właściciela a manager lubiany przez zespół – sztuka kompromisu w zarządzaniu – dekalog managera;
- Właściwa rekrutacja kluczem do odpowiedniego wyboru pracowników;
- Odpowiedni pracownicy droga do sukcesu lokalu gastronomicznego;
- Wprowadzenie nowego pracownika na stanowisko – procedury operacyjne;
- Odpowiednio zdefiniowane zakresy obowiązków stanowiskowych;
- Zasady tworzenia procedur operacyjnych na stanowiskach: manager, barman, kelner;
- Prawidłowa komunikacja w zespołach – sala – bar, sala – kuchnia;
- Sztuka delegowania zadań – manager i szef kuchni – jak sobie radzić w swoich działach;
- Rola szefa kuchni w zespole w czterech podstawowych obszarach działalności: operacyjna, sprzedaż, administracja, stosunki między ludzkie;
- Nowoczesne technologie kulinarne – czy pomagają w efektywniejszej pracy w kuchni;
- Karta menu kluczem do sukcesu lokalu gastronomicznego;
- Elementy zarządzania kosztami w gastronomii, podstawowe wiadomości w zakresie gospodarki magazynowej;
- Jak rozliczać, jak wychwycić nadużycia, jak przeciwdziałać nieprawidłowościom;
- Smak i zysk – ścisła współpraca szefa kuchni z managerem;
- Rentowna restauracja – zarządzanie kosztami w restauracji w oparciu o kontrolę czasu pracy, koszty surowców, kary i nagrody oraz koszty operacyjne;
- Karać czy nagradzać – dylematy managera, jak robić to prawidłowo;
- Poza finansowe motywowanie pracowników;
- Programy motywacyjne – techniki sprzedaży dla kelnerów i barmanów;
- Obniżanie kosztów w gastronomii – grupy zakupowe;
- Programy lojalnościowe - zwiększenie liczby gości w restauracji;
- Rabaty czy zawsze warto je stosować?;
- Prawne aspekty stosowania kar i egzekwowania nadużyć przez pracowników;
- Sprzedaż od zlecenia do rozliczenia – prawidłowość działań;

FORMA ZAJĘĆ

wykład;
ćwiczenia warsztatowe;
prezentacja studiów przypadku;
dyskusja moderowana


CENA

3000 zł netto – 24h merytorycznego i praktycznego szkolenia


KONTAKT

Barbara Sochowska
tel. 661 545 557, e-mail: szkolenia@hoteleplus.pl

zobacz wszystkie