Doradztwo

Doradzamy przy projektach inwestycyjnych i operacyjnych

Projekty inwestycyjne:

• ocena lokalizacji  (analiza formalna wynikająca z MPZP lub studium)

• analiza uwarunkowań PEST

• analiza opłacalności i prognozy ekonomiczne

• analiza lub stworzenie koncepcji układu funkcjonalnego obiektu

• nadzór na realizowaną inwestycją

• dobór wykonawców i dostawców

• rekrutacja i szkolenie pracowników

• strategie marketingowe i sprzedażowe

• określenie kluczowych wskaźników Occ, ADR, RevPar

• kreację tożsamości obiektu

• struktura organizacyjna

 

Projekty operacyjne:

• doradztwo operacyjne

• optymalizacja kosztów

• tworzenie standardów obsługi

• modyfikacje działań pro - sprzedażowych

• tworzenie dedykowanych systemów premiowo - motywacyjnych

• wdrożenia systemu ocen (modelu kompetencji)

• szkolenia o coaching kadry zarządzającej

• poprawa wyników operacyjnych

• reorganizacji i restrukturyzacje

• szkolenia pracowników

• audyty