SZKOLENIE - Zarządzający Manager SPA - Sztuka delegowania i motywowania zespołu do osiągania wspólnych celów sprzedażowych

SZKOLENIA

 

 

Anna Tafelska, Kraków 04-05.12.2018r., Kołobrzeg 10-11.12.2018r.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 • - style zarzadzania i wybór własnego stylu przywództwa;

 • - budowanie własnego autorytetu poprzez budowanie wiarygodnych przekazów;

 • - mowa ciała Lidera jako wzmocnienie komunikatu werbalnego;

 • - role w zespole a rekrutacja pracowników;

 • - motywowanie- schematy programów motywacyjno- sprzedażowych;

 • - pomysły na motywację poza finansową;

 • - delegowanie i egzekwowanie zadań;

 • - kontrolowanie i ocena pracowników;

 • - asertywna komunikacja i kierowanie emocjami w trakcie trudnej rozmowy;

 • - rozwiązywanie konfliktów w zespole;

 • - bariery komunikacyjne w obliczu cyfryzacji świata;

 • - elastyczność w stosowaniu procedur i metod pracy w zespole;

 

FORMA ZAJĘĆ

 • - wykład;

 • - ćwiczenia warsztatowe;

 • - prezentacja studiów przypadku;

 • - dyskusja moderowana

 

CENA

 

1600 zł netto – 16h merytorycznego i praktycznego szkolenia

 

KONTAKT

 

Barbara Sochowska

tel. 661 545 557, e-mail: szkolenia@hoteleplus.pl

 

 

! Istnieje możliwość uzyskania dotacji do 80% kosztów szkolenia w ramach dofinansowania z środków UE (Baza Usług Rozwojowych).

 

www.hoteleplus.pl

zobacz wszystkie