Zasady programu

Korzyści dla partnerów

 • Specjalne, najlepsze warunki od dostawców i producentów
  (Partnerów Biznesowych)

 • Każdy obiekt (firma) otrzymuje certyfikat przynależności
  do Hoteli PLUS

 • Każdy obiekt (firma) ma możliwość posługiwania się logotypem
  Hoteli PLUS

 • Możliwości wymiany informacji
  i usług w ramach obiektów
  i partnerów Hoteli PLUS

 • Wspólne działania operacyjne
  i promocyjne z Partnerami Biznesowymi

 • Współpraca z uczelniami,
  szkołami wyższymi
  i branżowymi

 • Współpraca z czasopismami
  i portalami branżowymi 

 • Wymiana usług marketingowych pomiędzy hotelami

 • Dostęp do bazy wzorów dokumentów
  i umów

  Program operacyjnego wsparcia Hotele PLUS w liczbach
 • Nasze szkolenia na najwyższym poziomie oceniło 96% uczestników

 • Hotele uczestniczące w programie zmiejszają swoje wydatki

 • Nasi partnerzy obsługują ponad
  100 000 klientów